Bibliografija

2007 Katalog – 13. Bijenale naivne i marginalne umetnosti, Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina, Srbija
Autori: Ivana Jovanović, Vera Ristić, Diana Draganova
2008 Katalog – 14. Kolonija naivne i marginalne umetnosti, Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina, Srbija
Autor: Marica Vračević

2009 Katalog – 14. Bijenale naivne i marginalne umetnosti, Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina, Srbija
Autort: Ivana Jovanović
2010 Katalog – 15. Kolonija naivne i marginalne umetnosti, Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina, Srbija
Autor: Ivana Jovanić
2011 Katalog – 15. Bijenale naivne i marginalne umetnosti, Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina, Srbija
Autor: Ivana Jovanović, Adelina Fileva, Vladimir Abakumov, Ana Jarkina
2011 ”Slika u ogledalu” – Katarina Ivanović, Narodni muzej, Beograd, Srbija
Autor: Petar Petrović, Ivan Stanić