Biografija

Jelena Marković  je rođena 1981. godine u Kraljevu.

Crteži flomasterom na kartonu predstavljaju suštinu njenog likovnog dela, pored njih u njenom likovnom portfoliu se nalaze i akrilna i dela kombinovane tehnike.

Do sada je izlagala na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Članica je udruzenja umetnika i ljubitelja umetnosti “IG Kunst” Gaildorf.

Jelena Marković

Njena dela su uvršćena u zbirku Muzeja Marginalne i Naivne umetnosti u Jagodini.

Dobitnica je priznanja za izložena dela na 13.tom Bijenalu marginalne i naivne umetnosti (2007)

Živi i radi  u Gaildorfu, Nemačka